Markägare solenergi

Varför arrendera ut din mark?

Genom att upplåta mark till oss får du som markägare en lång och stabil intäkt samtidigt som du är med och bidrar till att utöka produktionen av förnybar el i Sverige. Ett arrende är en indexerad, årlig och konkurrenskraftig arrendeavgift och utgår från etableringsdagen. Efter arrendetidens utgång demonteras solkraftparken och marken återställs.

Utöver intäkten från arrendet finns flera positiva effekter med en solcellspark som exempelvis att kombinera anläggningen med fårbete eller att främja den biologiska mångfalden både inom och utom parkområdet genom sådd av exempelvis ängsblommor som föda åt våra kraftigt hotade pollinerare (bin, humlor, fjärilar m.fl.).

Vilken typ av mark är intressant?

Vi är intresserade av de flesta typer av mark. Vi kommer kontrollera hur det ligger till med anslutningspunkt till elnätet vilket är del i vår process.

Bedömer vi förutsättningarna som goda kommer vi gå vidare i processen tillsammans med er genom att teckna ett arrendeavtal. Därefter så ser vi till att alla tillstånd kommer på plats för att solcellsparken ska kunna färdigställas och tas i drift.

Är du intresserad av att upplåta mark och tillsammans med oss bidra till en hållbar framtid med förnyelsebar energi?

Kontakt oss gärna för mer information.

Kontaka oss

Tillvägagångssätt

Steg 1.
Förstudie

Preliminär layout, dimensionerad effekt, bedömning av anslutningsmöjligheter, investeringskalkyl och lönsamhetskalkyl skapas. Bedöms dessa positivt tecknas ett arrendeavtal och arbetet fortsätter.

Steg 2.
Undersökning av mark

Vägar, andra markägare och behov av nyttjandeavtal utreds. Övriga tillstånd såsom länsstyrelsen, bygglov färdigställs och sätts på plats. Elanslutningen detalj utreds.

Steg 3.
Inför byggnation

Layouten uppdateras och den tekniska specifikationen färdigställs samt finnansering för det enskilda projektet och val av samarbetspartner.

Steg 4.
Byggnation

Påbörja byggnationen av anläggningen och färdigställ med driftsättning.

Steg 5.
Drift

ES Power gör löpande underhåll och service på anläggningens

Steg 6.
Demontering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.