Markägare vindkraft

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår vindkraftspark och utöka vår elproduktion. Därför söker vi kontinuerligt efter nya investeringar. Vi har intresse av att förvärva verk av de flesta typer och märken, allt ifrån äldre kW-verk till nyare MW-verk. Kontakta oss gärna för mer information.

Vill du sälja ditt vindkraftverk?

El från vindkraft gör stor klimatnytta oavsett var och när den produceras.

Energi kommer en efterfrågan i framtiden i alla dess slag. Genom att förlänga livslängden och överlåta ditt vindkraftverk bidrar du till Europas miljömål inom den cirkulära ekonomin och minskar miljöpåverkan och samtligt bibehåller hög produktion av förnyelsebar energi.

Går du i tankarna om att avveckla ditt vindkraftverk?

Kontakta oss gärna för mer information så kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar framtid.

Kontaka oss