Markägare solenergi

Markägare solenergi

Varför arrendera ut din mark?

Genom att upplåta mark till oss får du som markägare en lång och stabil intäkt samtidigt som du är med och bidrar till att utöka produktionen av förnybar el i Sverige. Ett arrende är en årlig och konkurrenskraftig arrendeavgift och utgår från etableringsdagen. Efter arrendetidens utgång demonteras solkraftparken och marken återställs.

Utöver intäkten från arrendet finns flera positiva effekter med en solcellspark som exempelvis att kombinera anläggningen med fårbete eller att främja den biologiska mångfalden både inom och utanför parkområdet genom sådd av exempelvis ängsblommor som föda åt våra kraftigt hotade pollinerare (bin, humlor, fjärilar med flera).

Vilken typ av mark är vi intresserade av?

Vi är intresserade av de flesta typer av mark. Vi kommer kontrollera hur det ligger till med anslutningspunkt till elnätet vilket är del i vår process.

Bedömer vi förutsättningarna som goda kommer vi gå vidare i processen tillsammans med er genom att teckna ett arrendeavtal. Därefter så ser vi till att alla tillstånd kommer på plats för att solcellsparken ska kunna färdigställas och tas i drift.

Är du intresserad av att upplåta mark och tillsammans med oss bidra till en hållbar framtid med förnyelsebar energi?

Kontakta oss gärna för mer information.

Tillvägagångssätt