Kärragården

På fastigheterna Ruuthsbo 20:1 och Kärragården 5:1 i Ystads kommun är vi sedan år 2017 del av en vindkraftsanläggning bestående av sex vindkraftverk. När vindkraftverken vid Kärragården uppfördes räknade branschen med en teknisk livslängd på 20 till 25 år. Sedan dess har mycket hänt. Idag finns en stor andrahandsmarknad för komponenter i Europa, något som ökat möjligheterna att förlänga vindkraftverkens tekniska livslängd. För att möjliggöra en fortsatt drift av gruppstationen vid Kärragården undersöker vi just nu möjligheterna för att ansöka om ett förnyat miljötillstånd enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken. Under april månad genomför vi samråd med berörd allmänhet och alla som äger en fastighet inom 1 kilometer från någon av de sex vindkraftverken har sänts en inbjudan.

 

 

Gärds Köpinge

På fastigheten Köpinge 46:68 i Kristianstads kommun driver vi en vindkraftsanläggning bestående av fem vindkraftverk. När vindkraftverken vid Gärds Köpinge uppfördes räknade branschen med en teknisk livslängd på 20 till 25 år. Sedan dess har mycket hänt. Idag finns en stor andrahandsmarknad för komponenter i Europa, något som ökat möjligheterna att förlänga vindkraftverkens tekniska livslängd. För att möjliggöra en fortsatt drift av gruppstationen vid Gärds Köpinge undersöker vi just nu möjligheterna för att ansöka om ett förnyat miljötillstånd enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken. Under april månad genomför vi samråd med berörd allmänhet. Alla som äger en fastighet inom drygt 1 kilometer från någon av de fem vindkraftverken har sänts en inbjudan.