ES Power gör löpande underhåll och service på anläggningens