Preliminär layout, dimensionerad effekt, bedömning av anslutningsmöjligheter, investeringskalkyl och lönsamhetskalkyl skapas. Bedöms dessa positivt tecknas ett arrendeavtal och arbetet fortsätter.