Påbörja byggnationen av anläggningen och färdigställ med driftsättning.