Vägar, andra markägare och behov av nyttjandeavtal utreds. Övriga tillstånd såsom länsstyrelsen, bygglov färdigställs och sätts på plats. Elanslutningen detalj utreds.