Layouten uppdateras och den tekniska specifikationen färdigställs samt finnansering för det enskilda projektet och val av samarbetspartner.